W związku z otwarciem 4 maja hoteli i pensjonatów Ministerstwo Rozwoju opracowało procedury których zadaniem jest zwiększenie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników i gości.

Resort proponuje zwiększyć odległości między pracownikami i zachować bezpieczeństwo pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami (w zakładach pracy minimum 1,5 m). Ponadto, tak podzielić zmiany w pracy, by zwiększyć bezpieczeństwo pracowników przebywających jednocześnie na terenie np. hotelu. MR proponuje też zmniejszenie liczby pracowników korzystających w tym samym czasie ze wspólnych obszarów - np. stołówki pracowniczej, szatni itp. „W pomieszczeniach tych zaleca się, aby liczba osób z nich korzystających umożliwiała zachowanie dystansu społecznego min. 2 m”.

Resort zaleca wyposażenie obsługi hotelu/obiektu/pensjonatu w środki ochrony indywidualnej w tym, maski lub przyłbice, rękawiczki oraz środki do dezynfekcji rąk, a także nieprzemakalne fartuchy z długim rękawem, do użycia w razie potrzeby, a - tam gdzie jest to możliwe - wykorzystywanie do komunikacji m. in. telefonów, poczty elektronicznej itp.

Pracownikom proponuje, aby:
  • przed rozpoczęciem pracy, tuż po przyjściu obowiązkowo umyć ręce wodą z mydłem
  • nosić osłonę nosa i ust, ewentualnie przyłbicę oraz rękawice ochronne podczas wykonywania obowiązków
  • zachować bezpieczną odległość od rozmówcy i współpracowników (rekomendowane są 2 metry)
  • regularnie często i dokładnie myć ręce wodą z mydłem zgodnie z instrukcją znajdującą się przy umywalce i dezynfekować osuszone dłonie środkiem na bazie alkoholu (min. 60 proc.)
  • podczas kaszlu i kichania zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce
  • starać się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu
  • dołożyć wszelkich starań, aby stanowiska pracy były czyste i higieniczne, szczególnie po zakończonym dniu pracy.

Należy pamiętać o dezynfekcji powierzchni dotykowych jak słuchawka telefonu, klawiatura i myszka, włączniki świateł czy biurka, regularnie (kilka razy w ciągu dnia) czyścić powierzchnie wspólne, z którymi stykają się klienci, np. klamki drzwi wejściowych, poręcze, blaty, oparcia krzeseł * unikać dojazdów do pracy środkami komunikacji publicznej, jeżeli istnieje taka możliwość.

Dodano, że zaleca się ograniczenie korzystania przez pracowników z przestrzeni wspólnych, w tym: wprowadzenie różnych godzin przerw, zmniejszenie liczby pracowników korzystających ze wspólnych obszarów w danym czasie (np. przez rozłożenie przerw na posiłki).

W wytycznych poinformowano o umieszczeniu: w widocznym miejscu przed wejściem do hotelu i w recepcji informacji o maksymalnej liczbie klientów mogących jednocześnie przebywać w danej części obiektu; dozowników z płynem do dezynfekcji rąk dostępnych dla gości, a w szczególności przy wejściach na teren obiektu, w obszarze recepcji, przy wejściu do wind, punktów gastronomicznych oraz przy wyjściu z toalet.

Ministerstwo rekomenduje zapewnienie możliwości zakupu maseczek ochronnych w recepcji oraz wywieszenie w pomieszczeniach sanitarnohigienicznych instrukcji dot. mycia rąk, zdejmowania i zakładania rękawiczek, zdejmowania i zakładania maseczki, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji – instrukcji prawidłowej dezynfekcji rąk. Ponadto, zapewnienie sprzętu i środków oraz monitorowanie codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem dezynfekowania powierzchni dotykowych - poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w pomieszczeniach pracy i w pomieszczeniach do spożywania posiłków należy przestrzegać wymaganego dystansu przestrzennego między personelem a gośćmi (minimum 2 metry).

Podkreślono bezwzględny zakaz przebywania w hotelu/obiekcie/pensjonacie osób tam nie zakwaterowanych i bieżące dezynfekowanie, nie rzadziej niż co godzinę, ogólnych toalet, wind, blatu recepcyjnego (po każdym gościu), klamek, poręczy, uchwytów, telefonów, klawiatury komputerów, urządzeń w pomieszczeniach socjalnych oraz innych, często dotykanych powierzchni.

Dodano, że personel sprzątający powinien być wyposażony i przestrzegać używania jednorazowej maseczki, rękawiczek, a w razie potrzeby jednorazowego fartucha z długim rękawem. Pościel i ręczniki należy prać w temp. min 60 st. C z dodatkiem detergentu, a prane i dostarczane w reżimie sanitarnym. Poinformowano o zakazie używania hotelowych suszarek nadmuchowych w łazienkach pokojowych.

Zalecono, w miarę możliwości, systematyczne wietrzenie wszystkich pomieszczeń hotelu/obiektu/pensjonatu bądź ozonowanie (lub dekontaminacja w innej dostępnej technologii) powierzchni wspólnych, w wyznaczonych zakresach czasowych.

Poinformowano o konieczności dezynfekcji po każdym użyciu sprzętów hotelowych udostępnianych gościom, takich jak np. rower, kajak.

Dodano o potrzebie wyznaczenia i przygotowania m.in. wyposażonego w środki ochrony indywidualnej i płyn dezynfekujący pomieszczenia lub pokoju, w którym będzie można czasowo odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.